Big Blue z.s.

f

Co je to Padi?

PADI (Profesionální asociace potápěčských instruktorů) je největší organizací rekreačního potápění na světě. Členy jsou instruktoři, potápěčské obchody a centra, resorty,… Profesionální členové PADI vyučují většinu rekreačních potápěčů na světě. Profesionálové PADI se zabývají podvodním průzkumem a dobrodružstvím dostupným pro veřejnost při dodržování nejvyšších pravidel pro potápěčský trénink, bezpečnost a služby zákazníkům.

PADI má své oblastní kanceláře v Austrálii, Kanadě, Švýcarsku, Japonsku, Novém Zélandě, Norsku, Singapuru, Švédsku, Velké Británii a USA. Vedeni korporace PADI se nachází v Kalifornii ve Spojených státech. Kanceláře slouží více jak 80 000 profesionálním členům a více jak 3000 potápěčským centrům a střediskům ve více jak 175 zemích světa.

 

PADI poskytuje svým členům úplný rozsah výukových materiálů, tréninkových pomůcek, propagačních materiálů k vedení a obchodování s programy PADI. Tyto materiály jsou vytvářeny odborníky, kteří sbírají poznatky od členů z praxe. Tím je zaručeno, že systém výuky se neustále vyvíjí kupředu a reaguje na potřeby členů a změny v oboru.

Systém, pomocí kterého instruktoři vyučují PADI programy je celosvětově stejný, což zaručuje, že každý student na kdekoliv na světě obdrží kvalitní výcvik na stejné úrovni jako kdekoliv jinde. Dodržování systému je neustále monitorováno a v případě zjištění nedostatků se oblastní kancelář domáhá zjednání nápravy. Díky tomu si můžete být jisti, že pokud předložíte kvalifikační kartu PADI kdekoli na světe, každý bude hned vědět jaký výcvik jste absolvovali a jaké jsou vaše vědomosti a dovednosti. Nemusíte se obávat, že by jste se dostali do situace, že v potápěčském centru neuznají vaši potápěčskou kvalifikaci.

 

PADI systém vzdělávání potápěčů je založen na progresivním tréninku, který představuje pro studenty dovednosti, informace týkající se bezpečnosti a znalosti o místním prostředí. Všechny kursy jsou zaměřeny na studenty a poskytují maximální prostor pro praktické procvičení. Studenti se učí základům prostřednictvím samostatného studia a poté jsou a poté jsou prováděni dalším rozvojem pomocí svých instruktorů. Cílem je dostat studenty do vody co nejdříve a poskytnout jim instrukce nezbytné pro získání jistoty v jejich potápěčských schopnostech.

 

Zdravotní dotazník

Před přihlášením ke kurzu si přečtete zdravotní dotazník, který Vás informuje o některých možných rizicích týkajících se přístrojového potápění a o chování, které se od Vás vyžaduje během potápěčského výcviku. Váš podpis na tomto prohlášení je vyžadován pro Vaši účast v potápěčském kursu.

 

Big Blue z.s.

info@potapko-instruktor.cz | +420 602 325 369

facebook:   bigblue z.s.