Big Blue z.s.

f

AOWD - pokročilý potápěč

Pokračovat v dalším potápěčském dobrodružství je jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat.

Kurzy následného vzdělávání (Advanced OWD, Rescue diver¨nebo Master Scuba Diver) vám umožní:

naučit se dalším dovednostem

získáte více nezávislosti jak pod vodou tak i v jejím okolí

lépe porozumíte podvodnímu světu

budete se moc potápět tam, kde se mohou potápět jen zkušení potápěči

Tento kurz potápění se skládá z pěti samostatných ponorů na volné vodě. Dva z těchto ponorů jsou povinné – hloubkový a navigační ponor a tři ponory si můžete zvolit dle Vašich zájmů. Mezi tyto volitelné ponory patří například:

noční ponor

ponor z lodi

ponor v proudu

podvodní přírodovědec

ponor v suchém obleku

vrakový ponor

a další …

V tomto potápěčském kurzu nejsou žádné zkoušky ani testy. Teorii k jednotlivým ponorům studujete samostatně z knihy a na setkáních s instruktorem pouze probíráte nejasnosti a připravujete konkrétní plán ponoru. Ponory nemusíte absolvovat všechny najednou, tento kurz není nijak časově omezen. Záleží jenom na Vás, kdy budete mít chuť jít se potápět.

V případě, že splníte pouze tři ponory, můžete se stát ADVENTURE DIVER.

TIP: Kurz potápění Advanced open water diver lze spojit s kurzem NITROX DIVER. Dva z kurzových ponorů můžete absolvovat s obohaceným vzduchem a na závěr získáte rovnou dvě kvalifikace.

 

Rescue - záchranář

Kurz RESCUE DIVER je důležitým krokem, který Vám umožní rozvoj vašich znalostí a dovedností za hranici běžných rekreačních úrovní, protože se naučíte jak předcházet problémům při potápění a jak pomoci sobě i ostatním potápěčům.

Úroveň Rescue diver je předpokladem pro všechny kurzy PADI na vedoucí úrovni, jako jsou Divemaster, Assistant Instructor a Instructor. Trénink Rescue diver vede studenty k úvahám o předcházení problémům a pokud je to nutné, řídit potápěčskou záchranu s použitím různých technik. Kurz je vytvořen tak, aby studentům dával opravdu to, co je potřebné a to realistickou formou.

Co se budete učit?

sebezáchranu a potápěčský stres

první pomoc při potápěčských nehodách

management nouzových situací a nouzové vybavení

pomoc jak ve vodě tak i z hladiny

pomoc potápěči v panice

řešení problémů, které nastanou pod vodou

postupy hledání ztraceného potápěče

vynoření se s potápěčem v bezvědomí

poskytnout umělé dýchání na hladině

způsoby možných výstupů z vody

postupy první pomoci při postiženích tlakem

jak řešit kompletní záchrannou akci

Co potřebujete pro účast v kurzu Rescue diver?

PADI Open Water Diver kvalifikaci (nebo ekvivalentní kvalifikaci z jiné organizace)

minimální věk 12 let

úspěšné splnění kurzu první pomoci (včetně CPR) během posledních 24 měsíců; například EFR

Jak dlouho kurz trvá?

doporučená doba pro kurz: 25 hodin

minimálně 5 lekcí na volné vodě během dvou dní.

Obvykle je během kurzu absolvováno 4 až 5 teoretických lekcí a jeden víkend na volné vodě. Různé kombinace jsou samozřejmě možné

 

Master Scuba Diver - mistr potápěč :-)

Pro získání kvalifikace Master Scuba Diver není žádný kurz. Musíte pouze splnit celou řadu předpokladů a pak ji získáte automaticky.

Master Scuba Diver je nejvyšší rekreační kvalifikací, kterou je možno získat v rámci PADI potápěčského vzdělání. tato kvalifikace dokládá, že jste velmi zkušeným potápěčem se širokou základnou teoretických znalostí a potápěčskou praxí v nejrůznějších přírodních podmínkách a ovládáte nejrůznější podvodní aktivity.

Předpoklady k získání kvalifikace Master Scuba Diver:

50 zapsaných a potvrzených ponorů

minimální věk 12 let

PADI Rescue Diver kvalifikace (nebo ekvivalentní kvalifikaci jiné výcvikové organizace)

být kvalifikován v 5-ti PADI specializačních programech

 

Divemaster - první profesionální stupěň

PADI Divemaster je první profesionální úroveň ve výukovém systému PADI. Jako Divemaster se stáváte členem Profesionální asociace instruktorů potápění. S touto kvalifikací se můžete ucházet o práci v kterémkoli potápěčském centru na světě. Hlavní úlohou Divemastera je doprovázet kvalifikované potápěče a pomáhat instruktorovi během kurzů potápění. Divemaster je cvičen v používání správného úsudku a proto je schopen řídit a dohlížet na potápěčské aktivity.

Tento kurz je nezbytnou přípravou pro účast v instruktorském kurzu IDC.

PADI Divemaster je oprávněn:

Doprovázet studenty kurzu Open water diver v zábavné části ponoru 2, 3, 4, během navigačních cvičení, cestou na hladině na a z místa ponoru, dohlížet na studenty a zajišťovat logistiku kurzu

Vést program Discover local Diving, Discover Snorcheling, Scuba Review pro osvědčené potápěče.

Doprovázet potápěče během kurzů Advanced open water diver a Rescue diver.

Doprovázet kvalifikované potápěče atd.

Předpoklady pro účast v kurzu:

Být osvědčený jako Rescue diver nebo ekvivalent

Na začátku kurzu mít zapsáno minimálně 20 ponorů, 60 ponorů při ukončení kurzu.

Mít potvrzení o absolvování tréninku první pomoci včetně CPR (např. MFA/EFR) v posledních 24 měsících.

minimální věk 18 let

Předložit potvrzení od lékaře

Co se budete učit:

Rozvoj teoretických znalostí:

Úloha a vlastnosti PADI Divemastera

Dohled nad osvědčenými potápěči

Pomoc studentům během tréninku

Úvod do teorie potápění

Fyzika

Fyziologie

Výstroj

Dekompresní teorie a tabulky

Programy vedené divemasterem

Zvládnutí rizika

Obchod s potápěním

Praktické dovednosti:

Vypracování záchranného plánu

Vypracování mapy potápěčské lokality

Plavecké dovednosti

Předvádění základních dovedností z kurzu OWD v demonstrační verzi

Praze při kurzech v bazénu a na volné vodě

Řešení krizové situace

Vedení programu, který může DM vést

 

 

EFR - kurz první pomoci (nutno obsolvovat ke kurzu RESCUE)

Emergency First Response je inovovaný kurz první pomoci skládající se ze dvou částí:

1. Kurz Emergency First Response – PRVOTNÍ PÉČE

(kardiopulmonární resuscitace) připravuje účastníky kurzu na jednání v situacích, kdy je ohrožen lidský život.

2. Kurz Emergency First Response – DRUHOTNÁ PÉČE

staví na lekcích z kurzu prvotní péče a naučí Vás pomáhat v situacích kdy není bezprostředně ohrožen lidský život a záchranná služba má zpoždění nebo je nedostupná.

Proč kurz EMERGENCY FIRST RESPONSE ?

Nehody a onemocnění se stávají každý den. Někteří lidé potřebují pouze malé ošetření, jiní potřebují by bez pomoci byli vystaveni ohrožení života nebo trvalému poškození zdraví. Zvládnutím dovedností v tomto programu získáte znalosti a dovednosti k poskytnutí péče těm, kteří ji potřebují.

Tento kurz následuje doporučení a protokoly Pracovní skupiny základní podpory života (BLS) Mezinárodního styčného výboru pro resuscitaci (ILCOR). ILCOR je mezinárodní sdružení reprezentující většinu významných světových resuscitačních organizací.

Co se budete učit?

Prvotní péče – zhodnocení prostředí, použití ochranných prostředků, primární zhodnocení, záchranné dýchání, CPR jedním záchranářem, zvládnutí vážného krvácení, zvládnutí šoku, poranéní páteře, volitelně – použití AED (Autamtický extérní defibrilátor), volitelně – použití nouzového kyslíku, volitelně – pomoc dusící se osobě

Druhotná péče – určení poranění, určení onemocnění, obvazování, použití dlah

 

Big Blue z.s.

info@potapko-instruktor.cz | +420 602 325 369

facebook:   bigblue z.s.